Ini adalah persediaan awal supaya anda dapat memasuki bank untuk memohon pembiayaan di kemudian.

Pengurusan Hutang membantu anda mengeluarkan semua hutang lapuk tidak kira dalam profil peribadi ataupun dalam profil bisnes dan semua hutang lapuk akan diubah menjadi satu yang hutang baik.

Pengurusan Portfolio terdiri daripada:

1. Pengoptimuman Skor Kredit - yang membantu anda meningkatkan penilaian skor kredit peribadi ataupun bisnes sehingga kadar faedah & margin pembiayaan yang dimohon dapat memenuhi kehendakan anda

2. Pengurusan Akaun - ini adalah bahagian yang paling penting untuk kelulusan pembiayaan. Dokumentasi perakaunan yang betul dan pematuhan kriteria kelulusan bank amat penting untuk meningkatkan kadar kelulusan aplikasi pembiayaan


Switch To Desktop Version